stypendium Marszalka Wojewodztwa lodzkiego - Bronek

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

INFORMACJA O STYPENDIUM NAUKOWYM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Kultury i Edukacji informuje o możliwości ubiegania się o stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego. Zgodnie z regulaminem do składania wniosków w kategorii „uczeń” uprawnieni są dyrektorzy lub wicedyrektorzy szkół ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia,
szkoły policealne, z wyłączeniem szkół dla dorosłych). Każdy podmiot może złoży do 3 wniosków o przyznanie stypendium.
Uczniowie I LO, którzy chcą się ubiegać o stypendium, powinni się zgłosić do wicedyrektora szkoły. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego